Alminnelige betingelser for vinterlagring av båt

 1. Avtalen gjelder for en vinteropplagssesong ad gangen. Dersom båten ikke utleveres/hentes innen 1.juli påløper det ekstra sommerleie på halve opplagsbeløpet. Dersom båten så igjen ikke utleveres/hentes innen 1.september ansees dette som bestilling på ny opplagssesong og full opplagsleie vil påløpe.
 2. Båt og motor må forsikres av kunde/eier. Flyt Marine AS tar ikke ansvar for tyveri, brann, hærverk på båt, motor, puter, tanker, kartplottere, stereoanlegg og eventuelt andre løse eller fastmonterte gjenstander. Eventuelle skader dekkes av båtens forsikring.
 3. Septiktank må tømmes for levering. Ikke tømte septiktanker belastes med kr. 1.000,- i gebyr.
 4. Båter som ikke hentes til avtalt tid faktureres med kr 200 pr døgn i bryggeleie/plass leie.
 5. Flyt Marine AS har pant i båt og motor til dekning av påløpte opplags- og servicekostnader.
 6. Fastmontert bensintank anbefales å fylle full for unngå kondens, gjerne med kondensfjerner. Løse bensintanker og vanntank tømmes.
 7. Kabin, rom og skott skal tømmes før levering. Flyt Marine AS tar ikke ansvar for løsøre/eiendeler ombord. Tauverk og fendere tas ut eller lagres i lukkbare skott.
 8. Puter og madrasser må tas ut før levering og lagres innendørs av kunde. Det vil alltid være fukt i puter og interiør på høsten. Dette tørker ikke under lagringen. Dette kan føre til jordslag som er vanskelig å få bort og som lukter vondt. Flyt Marine AS tar ikke ansvar for skader på puter og madrasser under opplaget.
 9. Vedlagte prisliste er veiledende og kan endres uten forutgående varsel. Prisene forutsetter at båt og motor er normalt godt vedlikeholdt. Ekstra deleforbruk, forbruksmateriell og arbeidstid som følge av dette ikke er oppfylt, dekkes av kunde. Spesielle priser og vilkår avtales spesifikt for større båter og båter med spesielle behov, størrelse og vekt.
 10. Ved inngåelse av avtalen angis foretrukket måned for utsett / opptak. Dette for å lette planleggingen og å utnytte opplagsplassen optimalt. Tidspunkt for utsetting / henting må bestilles skriftlig på e-post min. 14 dager i forveien. Ved senere bestilling, kan ikke bestilt tidspunkt garanteres. Levering, opptak/utsetting gjøres på hverdager kl. 09:00 – 16.00.
 11. Tas forbehold om endelig aksept av bestilling